Vítejte na serveru...

Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace (CZZSR) je samostatné zdravotnické zařízení, které bylo ustaveno v roce 2002 pro potřeby vrcholového sportu a zvláště sportovní reprezentace. Zakladatelem a vedoucím lékařem je MUDr. Jaroslav Větvička.

Posláním CZZSR je:

  • Poskytování léčebné a diagnostické péče především pro vrcholový sport v oborech
    tělovýchovného lékařství (sportovní medicíny), interní medicíny, ortopedie a traumatologie.
  • Management indukované zdravotní péče pro sportovce v dalších oborech.
  • Zdravotní prohlídky ke způsobilosti ke sportu podle vyhlášky č. 391/2013 Sb.
    o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.
  • Koordinace a administrativa v oblasti zdravotnického zabezpečení vrcholového sportu.
  • Přenos vědeckých poznatků do praxe.

Pro zajištění návaznosti na klinická pracoviště, diagnostické a léčebné kapacity, je pracoviště primárně navázáno na velké a kvalitní zdravotnické zařízení, jakým je Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 – Střešovicích.

Pracoviště je umístěno v nově rekonstruované budově v ulici Nad Alejí 1881/29, v Praze 6 – Petřiny (mapa).