Uživatel

Uživatel:
Heslo:

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká serveru www.czzsr.cz.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Takové údaje mohou být získány v případě, kdy se uživatel přihlašuje se k odběru informací, účastní se hlasování či jiných propagačních akcí. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány ani prodány třetí straně s výjimkou případů, kdy na to uživatel bude upozorněn v době zadání dat (například anketa). Tyto osobní údaje nebudou použity k jinému účelu, než na který je uživatel upozorněn v době zadání dat.

Provozovatel serveru www.czzsr.cz si vyhrazuje právo provádět analýzy chování uživatelů na svých stránkách. Mezi tyto analýzy patří například: měření návštěvnosti jednotlivých oblastí serveru či účast uživatelů v pořádaných akcích. Ani zadavatelům těchto akcí nejsou k dispozici konkrétní údaje jednotlivých uživatelů, poskytován je pouze statistický přehled.

Uživatel registrací/přihlášením potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že některé informace (například IP adresa) mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací serveru a při použití takzvaných "cookies". Cookies jsou soubory, které se ukládají na počítači uživatele a slouží k identifikaci uživatele při opakovaných návštěvách téhož serveru. Cookies nejsou programy, které by mohly jakkoliv ohrozit data či způsobit jinou škodu na počítači daného uživatele. Jestliže si však používání cookies nepřejete, tuto možnost můžete nastavit ve svém prohlížeči. V takovém případě vám však nebudou nadále dostupné služby serveru www.czzsr.cz s výjimkou základních informací.